README PL do PLUGINÓW z BONUS PACKA

Forum do dyskusji o x-grach i problemach technicznych

Moderators: Alan Phipps, Moderatorzy polskiego forum

Locked
Sauron11
Posts: 6171
Joined: Wed, 6. Nov 02, 21:31
x3tc

README PL do PLUGINÓW z BONUS PACKA

Post by Sauron11 » Tue, 29. Mar 05, 23:07

W kolejnych postach będziemy zamieszczać tłumaczenia opisów do pluginów z oficjalnego Bonus Packa.

Za przerobienie wersji PL wzięli się: Marcybiskup, Vill i ja :)

Pierwszy opis to Gunnery Crews czyli Załoga Artyleryjska. Następne będą w miarę ich kompletowania.

Aha, temat jest z wiadomych względów zamknięty, więc ew. komentarze zamieszczajcie w juz istniejącym poście n/t bonuspacka :)
Last edited by Sauron11 on Wed, 14. Sep 05, 09:41, edited 1 time in total.

Sauron11
Posts: 6171
Joined: Wed, 6. Nov 02, 21:31
x3tc

Post by Sauron11 » Tue, 29. Mar 05, 23:42

Od: Ban Danna - w imieniu Admiralicji Floty Wojennej Argonów
Do: Kupcy i wszyscy piloci działający w przestrzeni Argonów.


Piloci! Tragedia w sektorze President's End była prawdziwym ciosem dla całej społeczności Argonów. Straciliśmy tam miliony cywilów - oraz setki tysięcy wojskowych, którzy przysięgli bronić cywilów aż do śmierci. Nagły atak nieznanej, wrogiej rasy był dla nas wszystkich wielkim szokiem. Szokiem, który wywołał zrozumianą panikę i lawinę spekulacji, jakoby argońskie siły zbrojne były zupełnie nieprzygotowane do odparcia tak skutecznej siły niszczącej. Pojawiły się plotki o istnieniu khaackiej superbroni, potrafiącej niszczyć cale planety - i plotki o fatalnym stanie przestarzałych sił obronnych Argonów.
Piloci! Mam obowiązek zapewnić Was, ze wszystkie te spekulacje są fałszywe. Argońska Flota Wojenna nie stoi bezczynnie w obliczu nowego wroga. Znacznie wzmocniliśmy patrole sektorowe w kluczowych i najbardziej zagrożonych rejonach. Podwójne patrole ciężko uzbrojonych korwet, które pomagają utrzymać bezpieczeństwo na najbardziej uczęszczanych szlakach, stały się codziennym widokiem w sektorach Argonów. Ale to nie koniec. Naukowcy argońskich sił zbrojnych zanalizowali nasze dotychczasowe potyczki z rasą Khaak. Zwłaszcza w kontekście ich budzącej trwogę śmiercionośnej technologii wojennej. Choć prawdą jest, ze khaackie działa są niezwykle skuteczne, nie jest jednak przesądzone, że przewyższają one skutecznością broń argońską. W rzeczywistości khaacka broń wydaje się być nieco mniej skuteczna od naszej. Przewaga Khaaków tkwi w "ogólnym zastosowaniu" ich broni.
Informacje przedstawione poniżej mają zapoznać Was ze szczegółami na temat khaackiej broni oraz przybliżyć Wam nowe technologie Argońskiej Floty Wojennej, które zwiększą możliwość obrony przed Khaakami nie tylko wśród wojskowych, lecz także wśród Was - prywatnych kupców i niezależnych pilotów.
Nasi najlepsi inżynierowie wojskowi w Omicron Lyrae pracowali wiele dni i nocy wspólnie z najlepszymi strategami Federacji. Cieszę się, ze wreszcie mogę przedstawić Wam wynik ich ciężkiej pracy.
Ban Danna
NAJEMNA ZAŁOGA ARTYLERYJSKA I SYSTEM UZBROJENIA AEGIS

WPROWADZENIE - ANALIZA POTENCJAŁÓW MILITARNYCH

Technologia Khaaków
Rasa Khaaków skoncentrowała się na rozwoju jednej technologii - na emisji niszczycielskich cząstek kyonowych. Właśnie kyony są podstawa wszystkich odkrytych dotąd rodzajów khaackiej broni. Kyony są emitowane z nieprawdopodobną prędkością - ponad 8000 m/s. Najmocniejsze działa, które możemy zamontować na naszych statkach, dorównują skutecznością wiązkom kyonów dopiero na dystansie nieco ponad 4000 m. Mniej więcej taki właśnie zasięg mają argońskie Pulsacyjne Działa Fotonowe w wersji Gamma.
Khaak skoncentrowali swe wysiłki na stworzeniu jednej, za to uniwersalnej broni "do wszystkiego". Właśnie dlatego osiągnęli tak wielką jej skuteczność. O mocy kyonów stanowią dwie rzeczy - ogromna prędkość, z jaką pokonują przestrzeń oraz ich ogólna niszczycielska natura. Broń kyonowa jest bowiem niezwykle skuteczna zarówno wobec osłon, jak i wobec pancerza obiektów.

Technologie Argonów
Doktryna rozwoju militarnego Argonów doprowadziła do rozwoju szeregu technologii, które maja konkretne zastosowania w konkretnych sytuacjach.
Nasi naukowcy opracowali Pulsacyjne Działa Fotonowe. Prędkość promieni fotonowych wynosi 563 m/s, czyli o wiele mniej, niż w przypadku broni kyonowej. Maksymalny zasięg fotonów wynosi nieco ponad 4000 m. Broń fotonowa niszczy tarcze ze skutecznością 75% w porównaniu z kyonami khaackich statków flagowych. Jest jednak nieco bardziej skuteczna w niszczeniu pancerza.
Opracowane wspólnie z naszymi borońskimi sojusznikami Działo Jonowe nie nadaje sie do niszczenia kadłubów statków. Jest jednak około 50% bardziej skuteczne w niszczeniu osłon, niż jakakolwiek broń Khaaków.
Posiadamy także licencję na instalację Generatorów Fali Uderzeniowej, broni pochodzenia paranidiańskiego. Ta broń może konkurować z działami PDF, lecz trzeba pamiętać, że jest bronią obszarową. Paranidianie nie udostępnili nam licencji na jej najmocniejszą wersję, lecz mamy dostęp do wersji Alfa i Beta. Fale uderzeniowe są najlepszą bronią wobec jednoczesnego zagrożenia ze strony wielu myśliwców.

Wnioski
Jak wynika z powyższych rozważań, nie posiadamy broni, która jest tak skuteczna zarówno wobec osłon, jak i pancerza statków, jak emitery wiązek kyonowych. Posiadamy jednak różne rodzaje broni, które w konkretnych przypadkach dorównują, a nawet przewyższają skutecznością khaackie działa. Dlatego nasi inżynierowie i taktycy wojskowi zgodnie stwierdzili, ze nie ma potrzeby szukać nowych rozwiązań technologicznych. Nie potrzebujemy nowych broni - musimy lepiej wykorzystywać broń, którą już posiadamy i z której jesteśmy dumni. Dlatego nasi specjaliści skoncentrowali się na rozwoju dwóch już istniejących cech naszych zjednoczonych sil militarnych.


NOWY PROJEKT - ZAŁOGI ARTYLERYJSKIE

Zagrożenie Khaaków zmusiło Flotę do radykalnej zmiany doktryny wojennej. Odpowiedź na zagrożenie znaleziono wewnątrz istniejącego potencjału militarnego.
Argońskie oddziały naziemne potrafią prowadzić skuteczne, samodzielne działania wojenne nawet wtedy, gdy małe jednostki są odcięte od głównego sztabu dowodzenia. Jest to wynik specjalistycznego szkolenia od pierwszego dnia służby. Flota wojenna zastosowała podobną praktykę wobec załóg odbywających służbę na kosmicznych statkach wojennych. Wprowadzono nowe komendy, które kładą większy nacisk na własną inicjatywę obsługi dział, niż na tradycyjny łańcuch decyzyjny marynarki wojennej.
Nowy program treningowy przyniósł niezwykłą poprawę skuteczności bojowej wobec każdego rodzaju zagrożenia. Teraz korzyści z nowej doktryny wojennej trafią także do cywilów.
Odpowiednio przeszkolony Personel Wojskowy może być teraz zatrudniany przez handlowców i niezależnych pilotów jako Załoga Artyleryjska do ochrony transportów handlowych i prywatnej własności. Koszty szkolenia Personelu pokrywa w całości Rząd Argonów. Jednakże wszystkie wydatki na wynajęcie, utrzymanie, dodatkowe szkolenia i zabezpieczenia socjalne dla Personelu ponosi pilot lub handlowiec, który Personel wynajął.


NOWY PROJEKT - SYSTEM UZBROJENIA AEGIS

Prace nad lepszym wykorzystaniem istniejących zasobów militarnych doprowadziły także do przełomu technologicznego w systemie dowodzenia i kontroli. Tak powstała technologia, którą nazywamy Systemem Uzbrojenia AEGIS.
W rzeczywistości nie jest to ani nowa bron, ani nowy sprzęt. To seria powiązanych ze sobą ulepszeń programowych, wprowadzonych do głównego komputera statku, które dają nowe możliwości namierzania, śledzenia, przewidywania, określania prędkości, trajektorii oraz zagrożenia celów w połączeniu z nowym interfejsem, który ściśle współpracuje z odpowiednio wyszkolonym Personelem Wojskowym.
W przeszłości większość automatycznych systemów komputerowych pracowała niezależnie od siebie, wprowadzając niezależne algorytmy broni oraz różne priorytety, co często powodowało ogólny nieład decyzyjny i w efekcie - małą skuteczność. Teraz system AEGIS w wyjątkowo inteligentny sposób koordynuje działania wszystkich systemów pod nadzorem profesjonalnego czynnika ludzkiego. Dzięki temu otrzymujemy możliwość wyśledzenia, oceny i kontroli wielu zagrożeń jednocześnie oraz wykorzystania ewentualnych możliwości przejęcia kontroli nad wrogimi celami.


PERSONEL WOJSKOWY - SZCZEGÓŁY OBSŁUGI

Liczebność Personelu
Każda z wieżyczek laserowych otrzymuje nowe komendy bojowe (szczegółowy opis poniżej). Komendy te nie są komendami automatycznymi - do ich aktywacji wymagana jest obsługa Personelu Wojskowego.
Ilość członków Personelu Wojskowego zależy od klasy statku, na którym chcemy wykorzystać nowe komendy:

M3 Ciężki Myśliwiec (Nova)
Obsługa wieżyczki - 1
Załoga wspomagająca - 0

TS Transportowiec
Obsługa wieżyczki - 2
Załoga wspomagająca - 0

TP Transportowiec Pasażerski
Obsługa wieżyczki - 2
Załoga wspomagająca - 0

M6 Korweta
Obsługa wieżyczki - 3
Załoga wspomagająca - 0

TL Galeon
Obsługa wieżyczki - 5
Załoga wspomagająca - 0

TL Teladiański Albatros
Obsługa wieżyczki - 10
Załoga wspomagająca - 0

M1 Lotniskowiec
Obsługa wieżyczki - 5
Załoga wspomagająca - 20

M2 Niszczyciel
Obsługa wieżyczki - 10
Załoga wspomagająca - 50

Zdobycie Personelu
Personel Wojskowy można wynająć jedynie w uprawnionych do tego miejscach - w argońskich stacjach handlowych i dokach zaopatrzeniowych. Niestety, wysoki popyt na usługi Personelu sprawia, ze jest on trudno dostępny. Załogi do wynajęcia pojawiają się w małych grupach i bardzo szybko znajdują zatrudnienie.
Aby zdobyć Personel, piloci powinni wyszukiwać w przestrzeni Argonów transportowce pasażerskie, specjalnie przerobione dla potrzeb wojska i oznaczone MT... - Military Transport (Transport Wojskowy). Transporty te dostarczają Personel Wojskowy do stacji handlowych i doków zaopatrzeniowych. Gdy transport wyląduje, należy jak najszybciej złożyć mu ofertę - i jak najszybciej zapłacić.

Utrzymanie Personelu
Wysoko wyspecjalizowani fachowcy nigdy nie są tani. Podstawowa opłata dla Personelu wynosi 100 kr za godzinę służby członka załogi. Musi być uiszczona niezależnie od tego, czy załoga pracuje, czy odpoczywa. Oczywiście, w pełni aktywna Załoga Artyleryjska wymaga o wiele większych funduszy. Flota Argonów szacuje, ze jest to wydatek rzędu 1500 kr za godzinę służby członka załogi. Natomiast wszystkie opłaty związane z obsługą, konserwacją i zaopatrzeniem podczas korzystania z zaawansowanych komend AEGIS mogą podwoić te koszty.
Należy pamiętać, ze mimo wynajmu Personel Wojskowy nadal podlega jurysdykcji i dowództwu Floty Wojennej Argonów. Ponieważ zapotrzebowanie na jego usługi jest olbrzymie, członkowie Personelu nie będą czekać, aż piloci znajdą pieniądze na ich utrzymanie. Nieopłacany Personel kontaktuje się z Admiralicja, po czym nieodwołalnie dostaje przydział na inny statek.


ZAŁOGA ARTYLERYJSKA - SZCZEGÓŁY OBSŁUGI

Gdy pilot zdobędzie odpowiednią dla swojego statku ilość Personelu Wojskowego, służbę rozpoczyna kompletna Załoga Artyleryjska. Wieżyczki statku zostają wzbogacone o nową komendę.

ZAŁOGA ARTYLERYJSKA: GOTOWOŚĆ BOJOWA
Po wywołaniu tej komendy załoga statku zajmuje stanowiska przy działach i pozostaje w gotowości bojowej na wypadek kontaktu z wrogiem. Komenda ta oznacza, ze załoga samodzielnie podejmie decyzje o natychmiastowym ostrzale każdego wroga, który pojawi się w zasięgu ognia. Podczas gotowości bojowej wyszkolona załoga działa według następujących zasad:

Priorytet celu - cele są oceniane i atakowane w następujący sposób:
1. Każda załoga w każdym statku w formacji bojowej rozpoczyna ostrzał statku flagowego wroga.
2. Jeśli statek flagowy wroga jest poza zasięgiem, załoga rozpoczyna ostrzał statku, który w tym momencie atakuje statek z załogą.
3. Gdy na statku zainstalowany jest System Uzbrojenia AEGIS, ocena zagrożenia ze strony wrogów przeprowadzana jest na podstawie klasy wrogich statków. Załoga Artyleryjska atakuje najpierw pełną mocą statek, który stwarza największe zagrożenie i jest w zasięgu wieżyczek. Ostrzał następuje do momentu zniszczenia statku lub jego wyjścia poza zasięg ognia. Wtedy załoga rozpoczyna ostrzał następnego celu, który stwarza największe zagrożenie.
W przypadku zagrożenia ze strony mniejszych celów (myśliwce M4 i M5) następuje rozkład siły ostrzału na poszczególne wieżyczki tak, by nie marnować pełnej siły ognia na cele, które wymagają ostrzału jedynie z jednej wieżyczki.
Załoga bez wsparcia Systemu AEGIS rozpoczyna ostrzał każdego wroga, który pojawi się w zasięgu ognia.

Inteligentny dobór broni - aby zwiększyć właściwe wykorzystanie posiadanych broni i w pełni korzystać z ich oryginalnych właściwości, dobór broni jest oparty na ocenie klasy wroga i dystansu dzielącego go od statku z Załoga Artyleryjską. Jeśli statek posiada zarówno Wysokoenergetyczne Miotacze Plazmy Gamma, jak i Pulsacyjne Działa Fotonowe Alfa, ostrzał rozpoczną działa PDF Alfa, gdy cel będzie znajdował się daleko. Gdy dystans do wroga się zmniejszy, ostrzał rozpoczną mocniejsze działa WMP Gamma. Jeśli wieżyczka posiada specjalne działa antyosłonowe, zostaną one użyte aż do zbicia osłon wrogiego statku. Wtedy automatycznie rozpoczną atak działa przeciwpancerne.
Generalnie cele są oceniane i atakowane w następujący sposób:
1. Jeśli osłony celu utrzymują się na poziomie powyżej 5%, Załoga Artyleryjska użyje najlepszej posiadanej broni do zbijania osłon (Działa Jonowe lub Generatory Fal Uderzeniowych). Ponieważ są to bronie obszarowe, będą użyte jedynie wtedy, gdy w ich zasięgu nie będą znajdować się neutralne lub przyjazne statki.
2. Jeśli osłony wrogiego celu spadną poniżej poziomu 5% lub gdy broń antyoslonowa nie może być użyta z powodu wyjścia celu z jej zasięgu, lub z powodu obecności w jej zasięgu statków nie biorących udziału w walce, i jeśli nie można użyć dział PDF Gamma, wtedy załoga w pierwszej kolejności wykorzysta działa WMP Gamma (jeśli są zainstalowane) do ostrzału statku flagowego wroga, jeśli ten znajdzie się w ich zasięgu.
3. W każdym innym przypadku zostanie użyta najlepsza bron ogólnego przeznaczenia dostępna dla danej wieżyczki.

Maksymalizacja obrotu wieżyczki - gdy na statku zainstalowany jest System Uzbrojenia AEGIS, podczas obrotu wieżyczki załoga zmieni bron na jak najlżejszą. Pozwoli to na jak najszybsze ustawienie wieżyczki w pozycji optymalnej do ostrzału wroga z broni ciężkiej.

Namierzanie rakiet - podczas wybierania celów do ostrzału, Załoga Artleryjska weźmie na cel rakiety, które stanowią zagrożenie dla statku. Dotyczy to rakiet, których siła eksplozji jest w stanie zmniejszyć poziom osłon statku o 5% lub więcej.
Gdy na statku zainstalowany jest System Uzbrojenia AEGIS, załoga weźmie na cel wrogie rakiety także w trakcie pełnego ostrzału wrogiego statku. Załoga błyskawicznie namierzy i zniszczy rakietę, po czym powróci do przerwanego ostrzału statku.

ZAŁOGA ARTYLERYJSKA: MAKSYMALIZACJA PRZECHWYCEŃ (wymaga AEGIS)
Komenda uaktywnia się po instalacji Systemu Uzbrojenia AEGIS. Działający w czasie rzeczywistym monitoring taktyczny systemu AEGIS pozwala załodze wykorzystać moc wieżyczki i możliwości posiadanej broni do przechwycenia wrogiego statku - zamiast do jego zniszczenia. Działanie to przypomina gotowość bojową załogi, z tą różnicą, że do przechwyceń o wiele częściej używa się broni lekkiej (z wyłączeniem najsłabszych Laserowych Działek Impulsowych). Dodatkowo załoga korzysta z broni antyosłonowej także po całkowitym zbiciu osłon wrogiego statku, jeśli tylko w jej zasięgu nie znajdują się inne statki nie biorące udziału w walce.

ZAŁOGA ARTYLERYJSKA: OBRONA ANTYRAKIETOWA (wymaga AEGIS)
Komenda uaktywnia się po instalacji Systemu Uzbrojenia AEGIS. System zapewnia o wiele pełniejszą ochronę przed nadlatującymi rakietami. Przy jego pomocy załoga jest w stanie namierzyć wrogie rakiety znajdujące się poza zasięgiem broni energetycznej i wystrzelić w ich kierunku rakiety Moskit w celu zniszczenia. Stwarzające zagrożenie dla statku rakiety będą namierzane, a w ich kierunku będą wysyłane pociski antyrakietowe, dopóki wrogie rakiety nie znajda się poza zasięgiem broni antyrakietowej.
Minimalny zasięg tej broni zależy od rozmiaru statku:
M3/TS/TP = 500m
M6/TL = 750m
M1/M2 = 2.5km
Rakiety, które nie stanowią zagrożenia dla statku, nie będą namierzane, co pozwoli zaoszczędzić pociski o przeznaczeniu antyrakietowym.

ZAŁOGA ARTYLERYJSKA: ATAK RAKIETOWY (wymaga AEGIS)
Komenda uaktywnia się po instalacji Systemu Uzbrojenia AEGIS. Jest to najlepsze połączenie możliwości ofensywnych uzbrojenia statku z możliwością namierzania celów wielokrotnych systemu AEGIS. W zależności od wybranego rodzaju rakiet, mają miejsce dwa działania:
1. Rakiety Moskit - pojedyncza rakieta Moskit zostanie wystrzelona w kierunku każdego wrogiego obiektu w promieniu 42 km od statku. Działanie to ma na celu zwrócenie na siebie uwagi wroga i ściągnięcie go w zasięg ognia dział pokładowych.
2. Rakiety Osa - jedna (w przypadku Khaackiego M5) lub dwie rakiety zostaną wystrzelone w kierunku każdego lekkiego myśliwca w promieniu 23 km od statku. Żaden ze znanych lekkich myśliwców nie przetrzyma dwóch bezpośrednich trafień rakietą Osa. Jest to niezwykle skuteczny sposób na likwidacje khaackich klastrów z dużej odległości.


UWAGA DOTYCZĄCA TRANSPORTÓW WOJSKOWYCH

Magnaci handlowi, których stać na zakup i utrzymanie własnych stacji handlowych lub doków zaopatrzeniowych, mogą za niewielka opłatą korzystać z raportów oficerów łącznikowych Marynarki Wojennej Argonów. Raporty te zawierają szczegółowy wykaz lotów wszystkich Transportów Wojskowych przewożących Personel Wojskowy. Wystarczy we własnym doku zaopatrzeniowym przez dodatkowe polecenia stacji zamówić raport o lokalizacji Personelów Wojskowych.


PODSUMOWANIE

Argońska Flota Wojenna robi wszystko, co możliwe, by zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom, naszym transportom i naszym sojusznikom. Jak zapewnił Ban Danna, nasze siły wojskowe nie stoją bezczynnie w obliczu zagrożenia. Dziękujemy Wam, kupcom i ochotnikom z licencjami policyjnymi, za pomoc, wsparcie i zaufanie. Dzięki współpracy służb cywilnych i sił bezpieczeństwa jesteśmy w stanie ochronić naszych obywateli i ich dobra. Razem utrzymajmy pokój w przestrzeni Argonów.

TOLIAN D. REVEN
Szef Projektu
Rządowa Agencja Broni Zaawansowanych i Taktyki Wojennej
Omicron Lyrae------------------------------------------------
Tłumaczenie: Marcybiskup.
Last edited by Sauron11 on Wed, 30. Mar 05, 23:03, edited 1 time in total.

Sauron11
Posts: 6171
Joined: Wed, 6. Nov 02, 21:31
x3tc

Post by Sauron11 » Wed, 30. Mar 05, 23:02

ROZSZERZENIE HANDLOWE BPH MK1


Start
Po zainstalowaniu skryptu należy rozpocząć nową grę lub wczytać save'a. Nowe rozszerzenie handlowe BPH pojawi się we wszystkich dokach zaopatrzeniowych Boronów.

Co daje BPH?
Jest wiele powodów, dla których stworzono nowe rozszerzenie handlowe BPH. Głównym celem autora rozszerzenia była naprawa luk programowych w podstawowych komendach handlowych - zwłaszcza w poleceniu "kup surowce po najlepszej cenie".

Handel bez ulepszenia BPH
Z pewnością wszyscy handlowcy międzysystemowi zauważyli następujące słabości standardowych komend handlowych:
1) Jeśli kupno danego surowca zostało zlecone parze transportowców, oba statki zazwyczaj lecą na zakupy do tej samej stacji.
2) Jeden transportowiec przewozi tylko jeden rodzaj surowca.
3) Jeśli parze transportowców zlecono sprzedaż jednego produktu, oba statki lecą sprzedać produkt do tej samej stacji. Pierwszy sprzedaje produkt po właściwej cenie. Drugi także dokonuje sprzedaży, mimo że cena jest już o wiele mniej korzystna.
4) Uszkodzenia transportowców, będące skutkiem kolizji lub ataku wrogich statków, właściciel zauważa dopiero wtedy, gdy sam własnoręcznie sprawdzi stan osłon i kadłubów swoich transportowców.
5) Automatyczny pilot transportowca wybiera kupno 5 kryształów w stacji handlowej i ignoruje sąsiednią wytwórnię, która ma na składzie aż 40 kryształów - tylko dlatego, że cena kryształów na stacji jest niższa.
6) Aby przygotować się na ewentualną wymianę transportowca po jego zniszczeniu, właściciel musi zrobić własne, szczegółowe notatki o rodzaju transportu i bazie docelowej. Automatyczny komunikat o zniszczeniu statku zawiera bowiem jedynie nazwę statku i sektora, w którym został zniszczony.

Handel po instalacji ulepszenia BPH
Jak widać, w pełni automatyczna obsługa statków handlowych nie zdawała egzaminu - a przynajmniej nie na piątkę. Zdecydowano więc wprowadzić do obsługi transportów handlowych nowość - żywy czynnik decyzyjny.
Przy zakupie i instalacji ulepszenia BPH w statku handlowym, właściciel statku zatrudnia pilota-handlowca, który odbywając loty handlowe osobiście analizuje dane z rynku i podejmuje takie decyzje, które służą wzmocnieniu kondycji fabryki-bazy i w efekcie przynoszą jej jak największe zyski. Pewnie dlatego większość wynajmowanych pilotów to Teladianie - międzygwiezdni specjaliści od zysssku.

Jak rozszerzenie BPH wpływa na zachowanie statków handlowych?
1) Przed wylotem z bazy każdy transportowiec BPH upewnia się, czy do danej stacji z surowcem nie leci już inny transportowiec z tej samej bazy. W takim przypadku transportowiec wybierze inną stację. Dwa transportowce BPH przypisane do tej samej bazy nigdy nie polecą po surowce do tej samej fabryki jednocześnie.
2) Transportowce BPH mogą dystrybuować wszystkie towary potrzebne do funkcjonowania fabryki-bazy. Nie trzeba przypisywać statkom konkretnego surowca, który mają kupić i przetransportować do bazy. Jednakże jeśli właściciel stacji nie chce, by transportowce skupowały dane surowce, może wydać zakaz i wskazać, jakimi towarami dany transportowiec ma się nie zajmować.
3) Transportowiec BPH sprawdza, czy surowiec jest nadal dostępny za niską cenę za każdym razem, gdy przekracza bramę skokową. Jeśli w trakcie lotu cena surowca wzrosła, frachtowiec wybierze inna stację, unikając pustego przelotu.
4) Transportowiec BPH, który został uszkodzony i stan jego kadłuba spadł poniżej 85%, samodzielnie podejmie decyzje o przelocie do najbliższej stoczni, przystani lub innego miejsca, gdzie można naprawić jego kadłub. Po wylądowaniu pilot BPH zgłasza swój stan i lokalizację właścicielowi, w formie wiadomości tekstowej.

Jakie korzyści daje ulepszenie BPH?
1) Ogranicza ilość statków transportowych niezbędnych do obsługi stacji (np. Fabryka Rakiet Klasy Moskit wymagać będzie obsługi 1 lub 2 transportowców BPH, zamiast - jak dotychczas - 3 lub 4 standardowych transportowców handlowych).
2) Wszystkie transportowce zachowują doskonały stan techniczny (nigdy więcej handlujących wraków z kadłubem na poziomie 20%).
3) Właściciele stacji mogą być pewni, że każde działanie ich floty handlowej przyniesie im maksymalny zysk! Dobrym przykładem niech będzie transportowiec, który zmienia kurs w połowie drogi właśnie po to, by ogniwa elektryczne zostały sprzedane za aktualnie najwyższą cenę w rejonie.
4) Surowce z pobliskich stacji są skupowane w sposób równomierny, więc ich występowanie utrzymuje się także na równym poziomie. Można powiedzieć, ze popyt i podaż jest kontrolowana przez właściciela stacji. Ekonomia wszechświata staje się narzędziem w rękach sprawnego zarządcy handlowego.

Aby uruchomić rozszerzenie BPH, należy:
1) Zadokować transporterem do Borońskiego Doku Zaopatrzeniowego i kupić tam Rozszerzenie Handlowe BPH dla tego statku.
2) Wyznaczyć bazę dla tego statku.
3) Otworzyć menu poleceń handlowych i wybrać (uruchomić) Rozszerzenie BPH.
5) Zamknąć menu poleceń i zapomnieć o całej sprawie.

Aby zakazać dystrybucji towaru z bazy, należy:
1) Wybrać polecenie BPH - Towary Zabronione z menu poleceń handlowych statku.
2) Podać ilości towarów, które chcemy zakazać (np. 2 jeśli chcemy, by transportowiec nie dystrybuował dwóch towarów - ogniw elektrycznych i rudy).
3) Wybrać pierwszy z towarów, który ma być zabroniony (np. najpierw wybrać rudę).
4) Polecenie zostało wydane - ale to nie koniec działań!
5) Należy czynność powtórzyć tyle razy, ile ma być zabronionych towarów (zawsze na początku podając łączną ilość towarów zabronionych). Za każdym razem należy wskazać następny z tych towarów. Czynność powtarzać aż do wskazania wszystkich zabronionych towarów.
6) Po wskazaniu wszystkich towarów, które maja być zabronione, należy wybrać (uruchomić) ulepszenie BPH.

Przykład zastosowania:
Mamy transportowiec przypisany do Fabryki Rakiet Klasy Moskit. Chcemy, by statek zajmował się tylko dystrybucją żywności - musimy więc wskazać ogniwa energetyczne i rudę jako towary zabronione.
1) Wybieramy polecenie BPH - Towary Zabronione.
2) Wprowadzamy liczbę 2, która określa łączną ilość towarów, które zostaną zabronione.
3) Wybieramy rudę jako pierwszy z towarów zabronionych.
4) Ponownie wybieramy polecenie BPH - Towary Zabronione.
5) Ponownie wprowadzamy liczbę 2, która określa łączną ilość towarów, które zostaną zabronione.
6) Wybieramy ogniwa energetyczne jako drugi z towarów zabronionych.
7) Dopiero teraz uruchamiamy polecenie BPH. Od tej chwili transportowiec nie będzie zajmował się dystrybucją energii i rudy.

Aby wyczyścić listę towarów zakazanych i zezwolić statkom handlowym na dystrybucję wszystkich towarów, należy:
1) Wybrać polecenie BPH - Towary Zabronione.
2) Wprowadzić liczbę 0, która oznaczać będzie brak towarów zabronionych.
3) Wybrać jakikolwiek towar z listy, która się pojawi - tym razem nie jest istotne który.

Inteligentne zakupy
Podczas lotu do wybranej fabryki po surowiec pilot BPH zmieni miejsce zakupu zawsze wtedy, gdy cena surowca w wybranej przed wylotem fabryce wzrośnie o 20% (nawet jeśli nowa cena jest nadal niższa, niż maksymalna akceptowalna cena zakupu). Jest to wynik ciągłego starania pilotów BPH o minimalizację kosztów i maksymalizację zysków.
Transportowce BPH kontynuują skup surowców tak długo, aż starczy na to funduszy w fabryce. Gdy środków zabraknie, pilot BPH wyśle właścicielowi fabryki odpowiednią informację.

Inteligentna sprzedaż
Podczas sprzedaży produktów z fabryki-bazy transportowce BPH nigdy nie wylecą z produktami do stacji, która nie ma funduszy na zakup lub jej ładownia jest pełna. Dotyczy to także sprzedaży produktów do innych fabryk tego samego właściciela.

BPH w służbie stacji handlowych i doków zaopatrzeniowych
Transportowce BPH mogą pracować dla stacji handlowych i doków zaopatrzeniowych, będących w posiadaniu osób prywatnych. Jest to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy pilot transportowca zdobędzie 4 poziom doświadczenia handlowego. Transportowce BPH zatrudnione w takich stacjach nigdy nie będą zajmowały się sprzedażą towarów ze stacji, a jedynie ich skupem.
Prywatne stacje handlowe i doki zaopatrzeniowe mają tylko jedno ustawienie ceny kupna/sprzedaży - nazwijmy ją ceną x. Piloci BPH będą skupować towary dla tych stacji tylko po cenie o wartości x-1.
Jeśli chcemy, by transportowiec skupował kryształy po średniej cenie 1648 kredytów, musimy ustawić cenę w stacji handlowej lub doku zaopatrzeniowym na 1649 kredytów. Zapobiega to sprzedaży towarów ze stacji lub doku za ta sama cenę, za jaką zostały kupione.

Różne reakcje na zagrożenia
Warto zwrócić uwagę, w jakim sektorze aktywuje się polecenie BPH. Właśnie od tego zależy, jakiej rasy pilot usiądzie za sterami transportowca. Co za tym idzie, transporter może w różny sposób reagować na zagrożenia za strony piratów i innych wrogich statków.
Należy podkreślić, że doświadczeni piloci BPH nie będą lądować na stacjach w sektorze, w którym znajdują się myśliwce Khaaków. Nie dotyczy to jednak khaackich M5, które nie stanowią poważnego zagrożenia ani dla wyposażonego w osłony statku, ani dla jego pilota.

Opłaty i rozliczenia z pilotami BPH
Piloci BPH potrafią być bardzo drobiazgowi, jeśli chodzi o rozliczenia ich pensji i wydatków. Jeśli właściciel transportowców nie płaci pilotom, ci po pewnym czasie odchodzą wraz ze związanymi z nimi rozszerzeniami BPH.
Jeśli fabryka-baza nie ma pieniędzy na swoim koncie, pilot BPH wstrzyma działania handlowe, ignorując często lukratywne okazje do zarobku, aż do momentu wpływu pieniędzy na konto bazy. Wtedy, po pobraniu swojej pensji, pilot znów rozpocznie dystrybucję… oczywiście najpierw dopije w spokoju swoja kawę albo whisky.

Piloci BPH pobierają następujące opłaty za swoje usługi:
10 kredytów + poziom *2 = koszt przelotu przez każdą bramę skokową
50 kredytów + poziom *4 = koszt każdego wylotu handlowego
200 kredytów = koszt każdego skoku przy użyciu napędu skokowego


Poziomy doświadczenia pilotów BPH:

Poziom 1
Pilot transportowca sprawdza możliwości kupna wszystkich surowców do fabryki-bazy. Przy zerowym poziomie doświadczenia pilot wyszukuje jedynie surowce, których w fabryce brakuje.

Poziom 2
Piloci z tej samej bazy starają się nie wykonywać lotów do tej samej fabryki dla tych samych surowców jednocześnie. Ładunek wszystkich transportowców jest brany pod uwagę przy ocenie zapotrzebowania na surowce. Piloci reagują szybciej na potrzeby stacji i lepiej dystrybuują rzadkie surowce.

Poziom 3
Po uszkodzeniu kadłuba transportowce lecą do najbliższej stoczni. Stamtąd wysyłają wiadomość do właściciela transportu.

Poziom 4
Piloci nie lądują w fabrykach w tych sektorach, w których zauważono myśliwce rasy Khaak (nie dotyczy khaackiego M5). Transportowce mogą być przypisane do prywatnych stacji handlowych i doków zaopatrzeniowych. Transportowce mogą dokonywać zakupów wielokrotnych, zanim wrócą do bazy.

Poziom 5
Transportowce odwiedzają także te fabryki surowców, które mijają w drodze powrotnej do bazy.

Poziom 6
Transportowce zaczynają sprzedawać produkty fabryki-bazy. Jeśli właściciel nie chce sprzedawać produktów (np. w przypadku produkcji broni dla własnej floty), może użyć polecenia BPH - Towary Zabronione, do wstrzymania sprzedaży produktów stacji.

Poziom 7
Jeśli transporter jest wyposażony w napęd skokowy, pilot BPH zacznie go używać do lotów handlowych po surowiec, którego brak zagraża ciągłości produkcji.

Poziom 8
Jeśli transporter jest wyposażony w napęd skokowy, pilot BPH używa go regularnie do większości lotów handlowych. Należy zwrócić uwagę, czy koszt lotów przy użyciu napędu skokowego nie wpływa na opłacalność fabryki-bazy. Aby uniemożliwić transporterowi skoki, należy usunąć napęd ze statku.ZASADY KORZYSTANIA Z POLECENIA "PRZENIEŚ PILOTA DO NOWEGO STATKU"

Właściciele transportowców muszą pamiętać, ze przeniesienie samego rozszerzenia BPH z jednego statku do drugiego oznacza jedynie zatrudnienie nowego pilota BPH, który od początku będzie zdobywał doświadczenia handlowe.
Jeśli właściciel chce przenieść doświadczonego pilota BPH do nowego statku, zachowując ciągłość jego pracy i poziom jego doświadczenia, powinien użyć polecenia "Przenieś pilota do nowego statku". Polecenie to znajduje się w menu poleceń specjalnych statku.
Przejście z jednego statku na drugi odbywa się na pokładzie stacji, lecz musi zostać zainicjowane w przestrzeni kosmicznej.

Aby przenieść pilota BPH, należy spełnić następujące warunki:
1) Właściciel transportowców musi znajdować się w przestrzeni kosmicznej sektora w swoim statku.
2) W przestrzeni tego sektora musi znajdować się również transportowiec, na którym był dotychczas zatrudniony pilot BPH - oraz nowy transportowiec, do którego właściciel chce przenieść pilota.
3) Obu transportowcom należy wydać polecenie "Bezczynny".
4) Zaleca się, by nowy transportowiec nie miał zainstalowanego żadnego oprogramowania. Dopuszczalne są usprawnienia w rodzaju optymalizacji silnika.

Gdy powyższe warunki będą spełnione, należy:
1) W menu poleceń specjalnych wybrać polecenie "Przenieś pilota do nowego statku".
2) Wskazać statek, z którego chce się przenieść pilota BPH.
3) Wskazać nowy statek, do którego chce się przenieść pilota BPH.
4) Wskazać stację, na pokładzie której ma dojść do przejścia pilota BPH z jednego statku na drugi.
Po wykonaniu tych czynności transportowce polecą do wskazanej stacji, gdzie odbędzie się przejście pilota BPH. Po uruchomieniu polecenia BPH w nowym statku pojawi się nazwisko pilota oraz jego dotychczasowy poziom doświadczenia.

Uwaga! Powyższe zasady przenoszenia pilotów wraz ich doświadczeniem dotyczą także Oprogramowania Handlowego MK3, które również polega na zatrudnieniu samodzielnego, zdobywającego doświadczenie pilota do wolnego handlu sektorowego!


----------------------------------------------------
Tłumaczenie: Marcybiskup

Sauron11
Posts: 6171
Joined: Wed, 6. Nov 02, 21:31
x3tc

Post by Sauron11 » Sun, 5. Jun 05, 23:51

Opis do kolejnej funkcji z BonusPacka:

System Zarządzający Stacją - SZSNazwa: System Zarządzający Stacją
Wersja: 3.1a
Data: 29.12.2004r.

Opis ogólny:

System Zarządzający Stacją pozwala na lepsze zarządzanie Twoimi własnymi stacjami dzięki następującym opcjom:
- Ceny są dostosowywane automatycznie, zależnie od zapasów posiadanych przez stacje.
- Nadwyżka gotówki będzie automatycznie transferowana na konto gracza, bądź konto Stacji Handlowej znajdującej się w tym samym sektorze.
- Dodaje możliwość zapoznania się z listą wydatków a także innymi przydatnymi informacjami dotyczącymi stacji.

Jak używać:

Gdy rozpoczynasz grę lub ładujesz uprzednio zachowany stan gry po instalacji SZS, w menu poleceń każdej z posiadanych przez ciebie stacji pojawią się nowe polecenia:
- SZS Mini/Standard
- SZS Deluxe
- SZS konfiguracja
- SZS tworzenie lokalnego logu
- SZS tworzenie globalnego logu*
- SMS opcje rozszerzone
- SMS stop
* Te polecenia dostępne są jedynie na Stacjach Handlowych

Jeżeli chcesz wykorzystać dodatkowe polecenie SZS (np. Konfiguracja, Log), w czasie gdy jedno już działa, to MUSISZ wybrać inny (pusty) wiersz poleceń. W przeciwnym razie SZS zostanie zatrzymany (spowoduje to nadpisanie polecenia SZS).

SZS może działać w dwóch bądź trzech różnych trybach: "Mini" / "Standard" oraz "Deluxe". Wszystkie tryby wymagają dwóch różnych ustawień przy starcie:

- 'maksymalna ilość kredytów na stacji' to maksymalna kwota jaką stacja zatrzymuje na własne potrzeby;
- 'ostrzeżenie o niedoborze pieniędzy' ostrzega, gdy fundusze stacji spadną poniżej ustalonego limitu (szczegółowy opis poniżej).

Jeżeli chcesz zmienić te ustawienia gdy SZS jest aktywny, wystarczy, że ponownie odpalisz tę samą wersję (tryb) SZS na tym samym wierszu poleceń (bez dodatkowych opłat).

Wersja Mini /Standard:

Możliwości: kontroluje ceny niezbędnych zasobów i automatycznie przesyła nadwyżkę pieniędzy na Twoje konto. Druga opcja wymaga ręcznego ustawienia stałej kwoty maksymalnej (patrz wyżej).

Gdy włączysz wersję Mini/Standard, nie rozpocznie ona natychmiast pracy. Jedynie kwoty, których fabryka nie potrzebuje, będą przekazywane. Pakiet darmowy.

Aby przejść z wersji Mini na Standard musisz ustalić ceny zasobów stacji. Wykorzystujesz do tego polecenie “SZS konfiguracja”: najpierw wybierz stację, następnie towary, a na końcu ustalasz ceny minimalne i maksymalne. (Jeżeli obydwie ceny są takie same, cena jest stała i nie będzie dostosowywana do ilości posiadanych zasobów). Jeżeli ustalisz w ten sposób ceny wszystkich potrzebnmuch stacji zasobów, to z Twojego konta pobrane zostanie 20.000cr i system zacznie działać.

Wersja Deluxe:

Możliwości: kontroluje ceny wszystkich towarów na stacji i automatycznie przesyła nadwyżkę pieniędzy na Twoje konto. Może automatycznie obliczyć kwotę-próg, od której pieniądze będą transferowane na Twoje konto. Po włączeniu wersja deluxe natychmiast rozpoczyna pracę. Zakres cen jest dostosowywany do ustalonych progów cenowych. Zakres cenowy produktu będzie się mieścił pomiędzy ceną ustaloną przez gracza (dolny próg), a ceną maksymalną. Odwrotnie ma się rzecz w przypadku zasobów, których zakres cenowy będzie się mieścił pomiędzy ceną ustaloną przez gracza (próg górny), a najniższą możliwą ceną. Jeżeli chcesz zmienić zakres cenowy, robisz to tak jak w wersji Mini/Standard, używając menu "SZS konfiguracja" - wybierasz stację, następnie towar i zakres cenowy.

SZS stop na wybranej stacji:

Jeżeli chcesz wstrzymać zarządzanie stacją przez SZS należy skorzystać z polecenia "SZS stop". Jeżeli do zatrzymania SZS przypadkowo wykorzystasz polecenie "brak", to i tak powinieneś wybrać polecenie "SZS stop". W przeciwnym wypadku mogą nastąpić problemy przy ponownym uruchomieniu Systemu Zarządzającego. Polecenie to resetuje również ustawienia.

Tworzenie Logów:

Jeżeli wybierzesz tę opcję (SZS tworzenie lokalnego logu), to do Twojego dziennika pokładowego zostanie wpisana krótka informacja o przychodach stacji. Bardziej szczegółowe informacje zostaną zapisane w odrębnym pliku, który zostanie umieszczony na twardym dysku. Aby obejrzeć ten plik, musisz odpalić plik "xml2log.bat" znajdujący się w katalogu 'SZS', będącym podkatalogiem katalogu 'X2'. Polecenie to kopiuje plik "log01311.txt" do katalogu 'SZS' i zmienia jego format na taki, który może być odczytany przez przeglądarkę internetową. Ten nowy plik znajduje się w katalogu 'SZS' i nazywa się "szs-log.xml". Jeżeli jesteś właścicielem Stacji Handlowej, to w ten sam sposób możesz uzyskać sprawozdanie ze wszystkich stacji działających pod systemem SZS znajdujących się w sektorze (bądź ze stacji znajdujących się w określonym promieniu od tego sektora). Tak ja poprzednio, do Twojego dziennika dodany zostanie skrócony opis, a informacje szczegółowe znajdą się w odrębnym pliku na Twoim dysku twardym. Wygenerowanie logu dla sektora, w którym znajduje się Stacja Handlowa (Promień=0) jest darmowe. Zwiększenie promienia, aby sprawozdanie obejmowało również stacje w innych sektorach, będzie kosztowało do 25.000 kredytów za jedną jednostkę promienia. Cena ta jest zależna od stopnia Twojej Stacji Handlowej. Promień odpowiada ilości skoków, które byłyby niezbędne, aby dostać się do danego sektora (a nie odległości w linii prostej).

Opcje rozszerzone (dostępne tylko na Stacjach Handlowych):

0 = wyłącz;
1 = włącz
Dostępne są także dwie dodatkowe opcje. Ustawienia te są globalne, tzn. działają także poza sektorem, w którym znajduje się dana Stacja Handlowa:
- 'zmień nazwę Stacji': jeśli włączona, będzie dodawała krótkie 'metki' do bierzących nazw stacji - "(SZS Dlx)", "(SZS Std)", lub "(SZS Min)".
- 'cichy tryb dzałania': jeśli włączona, gracz otrzymuje minimalną ilość informacji.

Uwaga: ostrzeżenia o niskich zasobach gotówki nie są uważane za szczególnie ważne w 'cichym trybie' i nie są wysyłane.

- 'brak ustaleń cenowych': jeśli ta opcja jest włączona, na WSZYSTKICH stacjach działających w trybie Deluxe NIE BĘDĄ dokonywane operacje dostosowania cen.

Opłaty:

Poszczególne wersje systemu SZS są obciążone pewną opłatą startową, która zostanie pobrana z konta gracza jak tylko system SZS zostanie aktywowany:

Mini: darmowa
Standard: 20.000cr (Ulepszenie wersji Mini)
Deluxe: 100.000cr

Poza tymi opłatami są jeszcze opłaty bieżące, które są pobierane bezpośrednio z konta stacji. Wysokość opłat bieżących jest zależna od 'poziomu' stacji (opis poniżej):

Mini: 100cr na godzinę
Standard: 100 - 300cr na godzinę
Deluxe: 200 - 600cr na godzinę

Uwaga: powyższe sumy nie są pobierane co godzinę, lecz w sposób ciągły w mniejszych kwotach, które zsumowane dadzą powyższe opłaty. Jeżeli dana stacja nie posiada dostatecznych funduszy na pokrycie tych kosztów, to towary znajdujące się na jej pokładzie są zajmowane na poczet tychże kosztów. Nawet jeżeli na stacji zabraknie towarów do zajęcia, system SZS będzie wciąż działał. System rejestruje 'zaległe' opłaty. Gdy kwota zaległości osiągnie pewien poziom, należności można spłacić poprzez specjalne menu poleceń statku gracza (w takim przypadku otrzymujesz odpowiednie powiadomienie).

Poziom stacji:

Każda stacja może osiągnąć maksymalnie 100 poziom. Na 100 poziomie opłaty za funkcjonoanie systemu SZS wynoszą jedynie 33% kwot płaconych przez stację na poziomie "0". Ta "cena rabatowa" jest finansowana przez ludzi żyjących w sektorze danej stacji. Niezbędna do tego jest Licencja Policyjna.

Przykład:
Jesteś właścicielem stacji w Argon Prime i posiadasz argońską licencję policyjną. Stacja stopniowo awansuje na wyższe poziomy i jej opłaty maleją. Jeżeli stracisz swoją licencję, to stacja straci kilka poziomów! Tak długo jak nie posiadasz odpowiedniej licencji, twoje stacje będą płaciły pełen wymiar opłat za funkcjonowanie systemu SZS.


Stacja Handlowa:

Jeżeli jesteś właścicielem Stacji Handlowej, to (patrz powyżej) możliwe jest wygenerowanie globalnego logu. W takim przypadku wszystkie stacje z sektora przekażą swoje nadwyżki finansowe do Stacji Handlowej, a nie na konto gracza. Jeżeli finanse danej stacji spadną poniżej ustalonego poziomu, to nadzorująca ją Stacja Handlowa przekaże pewną kwotę do tej stacji. Taka sama procedura ma miejsce w przypadku długów danej stacji wobec systemu SZS.

Ważne uwagi:

Wartości początkowe:
'Maksymalna Ilość Kredytów na Stacji': Wstaw jedno z poniższych:
-2 ->Kwota maksymalna jest obliczana automatycznie (tylko wersja Deluxe)*
-1 -> Transfer Pieniędzy wyłączony
>=0 -> Wpisz maksymalną kwotę ręcznie
* na koncie stacji pozostaje co najmniej kwota minimalna + 10%

'Ostrzeżenie o niedoborze pieniędzy':
=0 -> Ostrzeżenie wyłączone
>0 -> Wyślij mi ostrzeżenie gdy ilość pieniędzy spadnie poniżej tej kwoty

Polecenia:
Jeżeli chcesz wykorzystać dodatkowe polecenie SZS (np. Konfiguracja, Log) w czasie gdy jedno już działa, to MUSISZ wybrać inny (pusty) wiersz poleceń. W przeciwnym razie SZS zostanie zatrzymany (spowoduje to nadpisanie polecenia SZS).

Różnice pomiędzy wersjami Standard a Deluxe:

- Standard sprawdza jedynie ceny potrzebnych stacji zasobów.
- Deluxe sprawdza ceny wszystkich towarów.
- Standard pozwala na zastosowanie tylko "ustalonej" wartości 'Kwoty Maksymalnej'.
- Deluxe automatycznie oblicza tę wartość.
- Standard nie zmienia cen gdy zostanie zatrzymany; pozostają na poziomie sprzed zatrzymania SZS.
- Deluxe zmienia ceny na wartości jakie miały przed zainicjowaniem systemu.
- Deluxe częściej dostosowuje ceny i przekazuje gotówkę niż Standard.


=============================================
Skrypter: ArcaJeth[D6a] / Kontakt: darkjedi@gmx.co.uk

----------------------------------------------------
Tłumaczenie: Vill
I used to be a moderator like you, until I took an arrow to the knee.
Core i5-3570_3,4 GHz, 8GB 1600MHz, Asus GTX660TiOC 2GB, Audigy, Iiyama B2776HDS.

Locked

Return to “Polskie / Polish X-Forum”